Image Alt

Fundacja bezMiar

Najście na Zamek – Rajd NW

Tradycyjnie już w miesiącach jesiennych miłośnicy chodzenia z kijkami nordic walking NACHODZĄ zamek w Kazimierzu Dolnym, a potem wyruszają na przepiękne, spacerowe, ale wymagające nordicowe trasy. 

19 września (sobota) o godzinie 10:00 spotykamy się przed bramą zamku.
09.45 – otwarcie biura rajdu
10.05 – pokaz i trening prawidłowej techniki, rozgrzewka i … wyruszymy na dwie trasy:
-ok. 5 km
-ok.12 km – 2 szybkości
Rajd zakończymy poczęstunkiem.
Z uwagi na panujący stan pandemii, liczba miejsc na rajdzie jest ograniczona. Może wziąć w nim udział 80 osób (obie trasy łącznie).
Zapisy pod linkiem: ZAPISY
lub wysyłamy zgłoszenia na adres e.krawczyk@bezmiar.org podając imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy i ewentualnie przynależność klubową.
Opłata za udział w rajdzie:
20 złoty/osoba do dnia 31 sierpnia 2020
30 złoty/osoba do dnia 16 września 2020
Jeżeli limit miejsc nie zostanie wyczerpany możliwe zapisy w dniu rajdu – opłata 50 zł/osoba płatne gotówką.
Liczy się data wpłaty, nie data zgłoszenia.
Konto do wpłat: Raiffeisen Bank Polska S.A. 72 1750 0012 0000 0000 3615 9146
W tytule: Kazimierz Dolny 2020 oraz imię i nazwisko uczestnika

Rajd współfinansowany jest z środków Powiatu Puławskiego w ramach projektu „Rajdy na 2 Kije”

W organizacji pomagają nam:

Gmina Kazimierz Dolny

Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki