Image Alt

Fundacja bezMiar

Zasady zachowania przy Covid-19

Przedstawiamy zasady zachowania podczas naszych wydarzeń sportowych i sportowo-rekreacyjnych.

Wszystkie uczestniczące w nich osoby, zarówno zawodnicy, uczestnicy, organizatorzy, wolontariusze i usługodawcy zobowiązani są do zapoznania się z nimi i ich przestrzegania.

W biurze organizacyjnym rajdu poniższe dokumenty będą dostępne w wersji papierowej.

PAMIĘTAJMY, że kluczowe jest zachowanie ODPOWIEDNIEJ ODLEGŁOŚCI od siebie (co najmniej 1,5 metra).

Klikając na odpowiednie słowo poniżej, otworzy się dokument lub link.

REGULAMIN COVID-19

ZASADY ochrony przed koronawirusem

INSTRUKCJA MYCIA RĄK

Prawidłowa dezynfekcja rąk

Prawidłowe nakładanie i zdejmowanie maseczki

Prawidłowe nakładanie i zdejmowanie rękawic

PAMIĘTAJMY, że kluczowe jest zachowanie ODPOWIEDNIEJ ODLEGŁOŚCI od siebie (co najmniej 1,5 metra).