Image Alt

Fundacja bezMiar

Niebieski Rajd Z Aniołem

Inauguracja NORDIKIADY 2024 !!! Zaczynamy w Puławach 20 kwietnia.

Miesiąc kwiecień Miesiącem Świadomości Autyzmu – stąd kolor niebieski oraz informacje na temat autyzmu, które publikowane będa na wydarzeniu na FB.

Spotykamy się przy siedzibie Fundacji Benedyktyński Zakątek w Puławach ul. Kowalskiego 3.

Harmonogram:
9.00 otwarcie biura rajdu, indywidualny dobór kijków NW.
10.00 powitanie
10.10 wymarsz niebieskiego pochodu Aniołów na miejsce rozgrzewki
10.20 pokaz prawidłowej techniki, rozgrzewka,
10.40 wymarsz na leśne, spacerowe trasy: ok. 2 km, 5 km i ok. 10.km
Każdą grupą opiekują się certyfikowani instruktorzy NW.
ok. 13.00 powrót grup z tras.
Aby wziąć udział w wydarzeniu należy się zapisać i dokonac opłaty przez portal elektronicznezapisy.pl
ZAPISY i Opłaty 
oraz dokonać opłaty przez system Blumedia
30 zł./osoby do 02 kwietnia 2024
40 zł./osoby do 16 kwietnia 2024
50 zł/osoby gotówką w biurze rajdu w dniu wydarzenia.
Mieszkańcy Puław 10 zł przez cały okres trwania zapisów elektronicznych.
Dzieci do lat 12 opłata 5 zł.
W czasie trwania imptezy będzie prowadzona zbiórka publiczna na rzecz wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Puławach.

Zadanie współfinanowane jest z budżetu Miasta Puławy