Image Alt

Fundacja bezMiar

Zdrowa Alternatywa

Nowy projekt, realizowany we współpracy z Miastem Puławy, ma zachęcić do zdrowego stylu życia i zmiany na lepsze swoich nawyków. 

W jego ramach prowadzimy w Puławach, 3 x w tygodniu, bezpłatne zajęcia nordic walking oraz ćwiczenia połączone z power walk.
Harmonogram:
* Niedziele – godz.10:00-12:00
spacer nordic walking połączony z ćwiczeniami doskonalącymi technikę
ul. Sosnowa (przy dużym parkingu) lub w innym atrakcyjnym miejscu – prosimy sledzić info na FP
* Środy – godz.17:00-17:45
nauka i doskonalenie techniki nordic walking (Błonia Puławskie)
* Piątki – godz.17:00-17:45
ćwiczenia ogólnorozwojowe (Błonia Puławskie)
Termin realizacji projektu
23 października 2022 – 31 grudnia 2022
W ramach projektu gośćmi specjalnymi na zajęciach będą osoby zajmujące się problematyką uzależnień oraz osoby dla których sport i aktywność fizyczna stały się zdrową alternatywą w codziennym życiu.
Szczegóły i bieżące informacje publikujemy na facebook’u —> FB
Zajęcia są finansowane z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2022-2023 dla Miasta Puławy.