Image Alt

Fundacja bezMiar

Kijki Zamiast Telefonu

Pilotażowy projekt nordic walking dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Od października do grudnia 2022 dzieci i młodzież klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach będą poznawać nową formę aktywności fizycznej. Na zajęciach WF dzieciaki chwytają za kijki NW i uczą się prawidłowej techniki chodzenia z kijkami. Zależy nam, by nabrały nawyku pozostawiania telefonów, smartfonów, komputerów i  wyszły na zewnątrz, by aktywnie spędzić czas na powietrzu. Zajęcia w ramach projektu mają zapewnić dzieciom przede wszystkim aktywne i atrakcyjne spędzanie czasu – bez telefonu.
Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego, których wspierają instruktorzy Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking.
Wsparcie merytoryczne nad projektem sprawuje Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking.
Projekt finansowany jest ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 dla Miasta Puławy.