Image Alt

Fundacja bezMiar

Nocny Rajd Nordic Walking

Kolejny rajd w ramach cyklu NORDIKIADA 2021.

25 lipca, od godziny 17.00 zapraszamy walkerów na dziedziniec Zamku w Janowcu nad Wisłą.

o godzinie 18:00 zaczynamy pokaz techniki chodzenia z kijkami do nordic walking, potem rozgrzewka dla wszystkich i wyruszymy na trasy:
-ok. 7 km
-ok.12 km
Rajd zakończymy przy ognisku w przyzamkowym parku.
Zapisy pod linkiem —-> ZAPISY
lub wysyłamy zgłoszenia na adres e.krawczyk@bezmiar.org podając imię i nazwisko, nr telefonu, ew. adres mailowy i przynależność klubową.
Opłata za udział w rajdzie:
20 złoty/osoba do dnia 07 lipca 2021
30 złoty/osoba do dnia 21 lipca 2021
Jeżeli limit miejsc nie zostanie wyczerpany możliwe zapisy w dniu rajdu – opłata 50 zł/osoba płatne gotówką.
Liczy się data wpłaty, nie data zgłoszenia.
Konto do wpłat::
Raiffeisen Bank Polska S.A.
72 1750 0012 0000 0000 3615 9146
W tytule: Rajd Janowiec oraz imię i nazwisko uczestnika
Rajd współfinansowany jest ze środków Powiatu Puławskiego w ramach projektu „Rajdy na 2 Kije”.
W organizacji uczestniczą:
Gmina Janowiec n/Wisłą
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu

bieżące informacje na temat rajdu publikujemy na wydarzeniu na FB —–> Rajd Janowiec

Zadanie pod nazwą NORDIKIADA 2021 współfinansowane jest przez Województwo Lubelskie.