Image Alt

Fundacja bezMiar

W dbałości o człowieka – Rajd NW w Puławach

3 października zapraszamy do Puław!

Kolejny rajd w ramach tegorocznej NORDIKIADY

Spotykamy się pod szkołą Podstawową nr 4 w Puławach, skąd wyruszymy na dwie piękne, leśne, spacerowe trasy.
9.00 – otwarcie biura rajdu
10.00 – oficjalne powitanie i przedstawienie uczestników oraz organizatorów
10.10 – rozgrzewka, pokaz i trening prawidłowej techniki chodzenia z kijkami nordic walking
10.30 – wymarsz grup na dwie trasy:
-ok. 5 km
-ok.10 km
Rajd zakończymy poczęstunkiem.
Z uwagi na panujący stan pandemii, liczba miejsc na rajdzie jest ograniczona. Może wziąć w nim udział 80 osób (obie trasy łącznie).
Zapisy pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHkwERhHT0lxHgyBu1bhtgTYnD7bljE3HTKon1GbGFpiVTUQ/viewform
lub zgłoszenia na adres e.krawczyk@bezmiar.org podając imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy i ewentualnie przynależność klubową.
Opłata za udział w rajdzie:
20 złoty/osoba do dnia 27 września 2020
30 złoty/osoba do dnia 30 września 2020
Jeżeli limit miejsc nie zostanie wyczerpany możliwe zapisy w dniu rajdu – opłata 50 zł/osoba płatne gotówką.
Liczy się data wpłaty, nie data zgłoszenia.
Konto do wpłat: Raiffeisen Bank Polska S.A. 72 1750 0012 0000 0000 3615 9146
W tytule: Rajd NW Puławy 2020 oraz imię i nazwisko uczestnika

Bieżące informacje publikujemy na wydarzeniu na facebooku —> FB

Organizatorem rajdu jest:
oraz