Image Alt

Fundacja bezMiar

Nocny Rajd Nordic Walking

Rozpoczynamy realizację projektu „Rajdy na 2 Kije”.
W tym roku spotkamy się na nordicowych trasach w Janowcu, Nałęczowie, Kazimierzu Dolnym i Parchatce.
25 lipca, od godziny 17.00 zapraszamy walkerów na dziedziniec Zamku w Janowcu.

o godzinie 18:00 wyruszymy na trasy:
-ok. 5 km
-ok.12 km
Rajd zakończymy przy ognisku w przyzamkowym parku.
Z uwagi na panujący stan pandemii, liczba miejsc na rajdzie jest ograniczona. Może wziąć w nim udział 60 osób (obie trasy łącznie).
Zapisy pod linkiem —-> ZAPISY
lub wysyłamy zgłoszenia na adres e.krawczyk@bezmiar.org podając imię i nazwisko, nr telefonu, ew. adres mailowy i przynależność klubową.
Opłata za udział w rajdzie:
20 złoty/osoba do dnia 15 lipca 2020
30 złoty/osoba do dnia 22 lipca 2020
Jeżeli limit miejsc nie zostanie wyczerpany możliwe zapisy w dniu rajdu – opłata 50 zł/osoba płatne gotówką.
Liczy się data wpłaty, nie data zgłoszenia.
Konto do wpłat::
Raiffeisen Bank Polska S.A.
72 1750 0012 0000 0000 3615 9146
W tytule: Rajd Janowiec oraz imię i nazwisko uczestnika
Rajd współfinansowany jest ze środków Powiatu Puławskiego w ramach projektu „Rajdy na 2 Kije”.
W organizacji uczestniczą:
Gmina Janowiec n/Wisłą
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

bieżące informacje na temat rajdu publikujemy na wydarzeniu na FB —–> Rajd Janowiec

Rajd współfinansowany jest przez Powiat Puławski w ramach projektu „Rajdy na 2 Kije”