Image Alt

Fundacja bezMiar

Kijki Zamiast Telefonu

Kolejny w Puławach projekt nordic walking dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Od stycznia do kwietnia 2023 dzieci i młodzież klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach będą poznawać nową formę aktywności fizycznej. Na zajęciach WF dzieciaki chwytają za kijki NW i uczą się prawidłowej techniki chodzenia z kijkami. Zależy nam, by nabrały nawyku pozostawiania telefonów, smartfonów, komputerów … i  wyszły na zewnątrz, by aktywnie spędzić czas na powietrzu. Zajęcia w ramach projektu mają zapewnić dzieciom przede wszystkim aktywne i atrakcyjne spędzanie czasu – bez telefonu.
Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego, których wspierają instruktorzy Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking.

Jak prowadzone są zajęcia, jakie postępy dzieci i młodzież robią podczas lekcji w-f, można zobaczyć w fotorelacjach zamieszczanych na wydarzeniu na FB.
Wsparcie merytoryczne nad projektem objęło Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking.
Projekt współfinansowany jest z budżetu Miasta Puławy i prowadzony jest zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 dla Miasta Puławy.