Image Alt

Fundacja bezMiar

Zdrowa Alternatywa

W wiosennej edycji programu, razem z Miastem Puławy, zachęcamy do zdrowego stylu życia i zmiany  swoich nawyków na lepsze

Bezpłatne zajęcia na powietrzu odbywają się 2 x w tygodniu:
* Niedziele – godz. 09:00-11:00
spacer nordic walking połączony z ćwiczeniami doskonalącymi technikę NW
Przed zajęciami jest możliwość wypożyczenia kijków i nauki techniki NW od podstaw.
Miejsce spotkania: ul. Sosnowa (przy dużym parkingu _ PINEZKA) lub w innym atrakcyjnym miejscu – prosimy śledzić info na FP
* Środy – godz.17:00-18:00
ćwiczenia ogólnorozwojowe połączone z power walk.
Miejsce: Błonia Puławskie od strony siłowni i tyrolki za stacją paliw.
W ramach projektu gośćmi specjalnymi na zajęciach będą osoby zajmujące się problematyką uzależnień oraz osoby dla których sport i aktywność fizyczna stały się zdrową alternatywą w codziennym życiu.
Szczegóły i bieżące informacje publikujemy na facebook’u —> FB
W razie pytań i wątpliwości można dzwonić pod nr tel. 668 724 699
Zajęcia są współfinansowane z Budżetu Miasta Puławy i zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 dla Miasta Puławy.