Image Alt

Fundacja bezMiar

NORDIKIADA 2020

6 rajdów nordic walking, ponad 400 uczestników, 20 instruktorów i trenerów nordic walking – takie jest krótkie, liczbowe podsumowanie NORDIKIADY 2020

Cały projekt koordynowała Elżbieta Krawczyk, która od początku swojej współpracy z Fundacją rozwija i promuje nordic walking.

Poszczególne rajdy:
Janowiec nad Wisłą – 25 lipca – Nocny Rajd NW
Nałęczów – 8 sierpnia – Odlotowy Rajd NW
Kazimierz Dolny nad Wisłą – 19 września – Najście Na Zamek NW
Puławy – 3 października – Forum Trzeźwości – W Dbałości o Człowieka
Gołąb – 25 października – Jesienny Rajd NW
Parchatka – 7 listopada – Wąwozami Po Przygodę
zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia nie myłoby możliwe gdyby nie pomoc wielu ludzi i instytucji.

Gościliśmy u nas wybitnych trenerów NW, a jednocześnie entuzjastów chodzenia z kijkami NW:
Mariolę Pasikowską, Katarzynę Gałecką, Krzysztofa Człapskiego, Łukasza Witczuka.

Uczestnicy maszerowali pod bacznym okiem Instruktorów NW:
Marleny Bojarszczuk, Danuty Domańskiej, Anny Gutkowskiej, Elżbiety Krawczyk, Anny Królik, Małgorzaty Liszewskiej, Anny Soleckiej, Kamili Świderskiej, Barbary Wilczyńskiej, Pawła Wojciechowskiego, Moniki Zawadzkiej Rozdoby.

Na organizację cyklu rajdów otrzymaliśmy dofinansowanie z:
Powiatu Puławskiego w ramach projektu Rajdy na 2 Kije
z Gminy Puławy, w ramach projektu Jesienny Rajd NW
Miasto Puławy sfinansowało Rajd w ramach Forum Trzeźwości

Wsparcie organizacyjne zapewnili nam:
Gmina Janowiec n/Wisłą; Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu; Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym; Gmina Nałęczów; Uzdrowisko Nałęczów; Gmina Kazimierz Dolny n/Wisłą; Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki; Miasto Puławy; Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puławach; Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach; Gmina Puławy.

Uczestnicy zjechali z Puław i bliższych oraz dalszych okolic: Annopola, Dęblina, Garwolina, Gołębia, Góry Puławskiej, Lublina, Łukowa, Ryk, Otwocka, Zwolenia. Niektórzy przyjeżdżali w zorganizowanych grupach, inni indywidualnie, ale wszyscy WSPANIALI ! Uśmiechnięci, pozytywni i przyjaźni.

Do zobaczenia na nordicowych ścieżkach w następnym roku!