Image Alt

Fundacja bezMiar

Jesienny Rajd Nordic Walking

25 października (niedziela).
Już po raz piąty zapraszamy do Bonowa i na trasy wokół Gołębia.

Jak zwykle pomaszerujemy dwiema trasami – ok. 13 km i ok. 7 km.

Z uwagi na panujący stan pandemii, liczba miejsc na rajdzie jest ograniczona. Może wziąć w nim udział 80 osób (obie trasy łącznie).
Zapisy pod linkiem —> ZAPISY lub wysyłamy zgłoszenia na adres: e.krawczyk@bezmiar.org podając imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy i ewentualnie przynależność klubową.
Opłata za udział w rajdzie:
20 złoty/osoba do dnia 10 października 2020
30 złoty/osoba do dnia 21 października 2020
Jeżeli limit miejsc nie zostanie wyczerpany możliwe zapisy w dniu rajdu – opłata 50 zł/osoba płatne gotówką.
Liczy się data wpłaty, nie data zgłoszenia.
Konto do wpłat: Raiffeisen Bank Polska S.A. 72 1750 0012 0000 0000 3615 9146
W tytule: Gołąb 2020 oraz imię i nazwisko uczestnika.

Bieżące informacje publikujemy na wydarzeniu na FB

Rajd korzysta z dofinansowania udzielonego przez przez Gminę Puławy.