Image Alt

Fundacja bezMiar

Wolontariusz Roku Powiatu Puławskiego

Magdalena i Iza Grotnik otrzymały w tym roku, od Starosty Puławskiego, nagrodę za działalność wolontariacką. 

Nagroda ustanowiona została w 2019 r. z inicjatywy Pani Danuty Smaga – Starosty Powiatu Puławskiego. Mieliśmy przyjemność, jako Fundacja BezMiar, otrzymać nagrodę w pierwszej edycji. W tym roku dwie wspaniałe wolontariuszki, które współpracują z Fundacją zostały nagrodzone. Bardzo jesteśmy dumni. Ten rok był wyjątkowo trudny, a Magda i Iza uczestniczyły w niemal wszystkich naszych inicjatywach. A wiemy, że również w inicjatywach innych organizacji.

GRATULUJEMY!

więcej informacji na temat nagrody i wszystkich nagrodzonych można przeczytać na stronie POWIATU PUŁAWSKIEGO

foto: Starostwo Powiatowe