Image Alt

Fundacja bezMiar

Najmłodsi Mikołaje

Prawie 80 Małych Mikołajów, w 4 grupach wiekowych, ustawiło się na starcie dzisiejszego biegu.
Warunkiem startu było przyniesienie do biura zawodów co najmniej jednej konserwy dla bezdomnych. DZIĘKUJEMY w imieniu podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. Świętego Brata Alberta w Puławach. Wszystkim, którzy stanęli na starcie, a następnie na mecie GRATULUJEMY!

Na podium stanęli:

Przedszkolaki (dzieci do lat 6):
I miejsce – Milan Walencik
II miejsce – Gabrysia Nakonieczna
III miejsce – Oliwia Żak

Klasy I – III (dzieci w wieku 7-9 lat):
I miejsce – Bartosz Michalak
II miejsce – Oliwier Marczewski
III miejsce – Franciszek Beda

Dziewczynki 10-12 lat:
I miejsce – Angelika Pyska
II miejsce – Izabela Gieras
III miejsce – Amelia Nakonieczna

Chłopcy 10-12 lat:
I miejsce – Maciej Ponikowski
II miejsce – Bartłomiej Kołtuniewicz
III miejsce – Kacper Wydra

Dziewczynki 13-14 lat:
I miejsce – Julia Jędrzejewska

Chłopcy 13-14 lat:
I miejsce – Antek Ponikowski
II miejsce – Antoni Mróz
III miejsce – Mikołaj Adamczyk

Album –> BIEGI Najmłodszych