Image Alt

Fundacja bezMiar

Wolontariusz Roku – Nagroda Starosty Puławskiego

Wyjątkowa nagroda, przyznawana po raz pierwszy w Powiecie Puławskim na gali z udziałem wielu firm, instytucji i organizacji. Wyjątkowa jeszcze pod innym względem – odbierały ją dwie osoby: Maryla Miłek – Prezeska Fundacji oraz Elżbieta Krawczyk – Koordynatorka Wolontariatu w Fundacji, ale w imieniu wszystkich osób, które z Fundacją współpracują. To dzięki Wam, drodzy Wolontariusze, Ludzie Dobrej Woli i Wielkiego Serca, możemy inicjować i realizować wydarzenia dla dobra innych, naszego otoczenia i lokalnej społeczności. DZIĘKUJEMY WAM serdecznie!