Image Alt

Fundacja bezMiar

Biegi Małych Mikołajów

Od godziny 11.00 startują Mali Mikołaje.

Zapisy dzieci w dniu biegu od godziny 10.00. Biuro zawodów dla dzieci i młodzieży – przed Pałacem Czartoryskich.
Wpisowe to co najmniej 1 konserwa o długim terminie ważności.

Dzieci i Młodzież startują w grupach wiekowych od 11.02 do 11.25
przedszkolaki
klasy I-III
klasy IV-VI
starsi

Dekoracja zwycięzców przed Pałacem Czartoryskich o godzinie 11.30

Ho! Ho! Ho! UWAGA! UWAGA!
osoby niepełnoletnie zapisują rodzice/opiekunowie