Image Alt

Fundacja bezMiar

Certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Lekkoatletycznego

Bieg Zielonych Sznurowadeł posiada certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Lekkoatletycznego European Athletics Quality Road Race. W tym roku staramy się o podwyższenie tego certyfikatu, stąd niektóre informacje na temat biegu  zamieszczane będą również w języku angielskim.

Certyfikat ten to potwierdzenie najwyższej jakości organizowanej imprezy sportowej. Jego główną ideą jest promowanie biegania jako sportu dla wszystkich, bez względu na wiek, poziom wytrenowania, czy wcześniejsze indywidualne doświadczenia związane z aktywnością fizyczną. Priorytetowymi obszarami działań Europejskiego Stowarzyszenia Lekkoatletycznego są zdrowie oraz bezpieczeństwo uczestników imprez biegowych, a także najwyższe standardy zawodów sportowych. Cieszymy się, że nasz bieg został doceniony.

Nie zamierzamy spoczywać na laurach. Planujemy stworzyć strategię zrównoważonego rozwoju, aby Bieg Zielonych Sznurowadeł spełniał coraz wyższe standardy i na stałe wpisał się na listę europejskich imprez biegowych.