Image Alt

Fundacja bezMiar

Trasa Biegu Głównego

START o godz. 12.00 przy Pałacu Czartoryskich w puławskim parku ul. Czartoryskich
META na wale przy Schronisku Św. Brata Alberta ul. Rybacka
Biegniemy ulicą, ścieżką parkową – zaznaczone na mapie linią ciągłą,
potem znowu ulicą, udeptaną drogą, ulicą, krótki odcinek betonowych bloków i ścieżka rowerowa z kostki – zaznaczone na mapce kropkami.
Bez względu na warunki pogodowe droga powinna być dobra do biegania.
Ewentualnie buty będą do porządnego wyczyszczenia 🙂