Image Alt

Fundacja bezMiar

Akcja Charytatywna

Podczas biegu zbieramy konserwy o długim terminie ważności na potrzeby schroniska dla bezdomnych im. Świętego Brata Alberta w Puławach.

Każdy czy Mały czy Duży Mikołaj przynosi do biura zawodów (w sobotę lub w niedzielę) konserwę i wymienia ją na numer startowy.

W schronisku, w okresie zimowym potrafi przebywać nawet 80 mężczyzn. Trwała żywność, łatwa do użycia w każdej chwili, będzie najlepszym darem dla potrzebujących. Każdego roku Biegający Mikołaje zaopatrywali w ten sposób bezdomnych z tego schroniska na cały okres zimowy.