Image Alt

Fundacja bezMiar

Akcja Charytatywna

Zbieramy fundusze na rehabilitację Pani Doroty Olszewskiej z d. Baczkowskiej.

Zbiórkę rozpoczęliśmy w czerwcu podczas I Biegu Azotowego i kontynuujemy ją przez cały 2018 rok. Podczas wszystkich naszych aktywności nordic walking wystawiona jest oznakowana puszka z numerem zbiórki publicznej 2018/1038/KS.

P. Dorota Olszewska ma 28 lat, mieszka w Gminie Puławy. Na jesieni 2016 r., tuż po ślubie, z niewyjaśnionych przyczyn nastąpiło zatrzymanie akcja serca i doszło do niedotlenienia mózgu. Pani Dorota zapadła w śpiączkę. Od tego momentu wymaga codziennej rehabilitacji. Miesięczny koszt to ok. 2 tys. zł. 

Do końca sierpnia 2018 zebraliśmy kwotę 4.839,24 zł. Miedzy innymi dzięki tym funduszom rodzina Pani Dorotki zakupiła  już podnośnik oraz pionizator – urządzenia niezbędne do jej rehabilitacji aby zapobiec spastyce i nieodwracalnym przykurczom. Bardzo DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy włączyli się do akcji.

Na koncie Fundacji założyliśmy subkonto, z którego wszystkie wpływy przekazywane są na powyższy cel.

Nr konta: 68 1750 0012 0000 0000 3645 0606